Korte nummers hebben een lengte van 8 cijfers, zijnde 4 cijfers na de prefix 0800/0900 (0800-xxxx), lange nummers hebben een lengte van 11 cijfers totaal, zijnde 7 cijfers na de prefix (0800-xxxx xxx).

Een kort nummer is bij het aanvragen eenmalig 80 euro duurder. Dit zijn kosten die de ACM (voorheen de OPTA) berekend.

Voorbeeld

Als u een nummer wilt, bijvoorbeeld 0800-3931 is het belangrijk om te weten of dit nummer qua lengte past in het nummerplan. In het nummerplan is namelijk bepaald welke reeks kort of lang is. Dit is van tevoren vastgesteld om chaos te voorkomen. Immers, men moet wel weten of het nummer 0800-0303 kan worden vastgelegd of nummer 0800-0303 0303 3.

Het nummer 0800-3931 kan niet worden vastgelegd. U ziet in onderstaande tabel namelijk dat 0800-3 is vastgelegd als een lange reeks.

Het nummer 0800-0303 kan wel worden vastgelegd. Daarentegen het nummer 0800-03 03 030 niet. Immers, 0800-03 xx is gedefinieerd als zijnde een korte reeks.

Het nummerplan

Het is even kijken naar het schema, maar als u het eenmaal doorheeft is het eenvoudig te begrijpen. Of kijkt u anders in op de 0800 en 0900 pagina's of een nummer vrij is of niet!

Tabel 0800 nummerplan
 0123456789
0800‑0881188888811
0800‑18888888888
0800‑2881111111111111111
0800‑311111111111111111111
0800‑41181181111811118
0800‑5881111111111111111
0800‑6881111111111111111
0800‑7881111111111111111
0800‑8881111111111111111
0800‑9881111111111111111

 

Tabel 0900 nummerplan
 0123456789
0900‑088881188888
0900‑111111188811888
0900‑211111111111111111111
0900‑311111111111111111111
0900‑411111111111111111111
0900‑511111111111111111111
0900‑611111111111111111111
0900‑711111111111111111111
0900‑888118811811811
0900‑911118811888811


U kunt het nummerplan ook vinden op overheid.nl.

 

13/08/2012 in :

Bestel nu een 085-bedrijfsnummer

Beschikbare 085-nummers uit onze 085-nummershop kunnen binnen 1 werkdag worden aangesloten. U kunt direct met deze nummers aan de slag.