Direct online je eigen 085/088/0800/0900 nummers registreren !

Nederland:0800-235 3227
België:0800-77 899

Privacy statement

Geldig vanaf 1 Mei 2018

Dit Privacybeleid beschrijft hoe de Belfabriek gegevens verzamelt, verwerkt en deelt en welke keuzes u kunt maken aangaande deze verwerking.

Dit Privacybeleid geldt voor de volgende gebruikers:

Website bezoeker

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij zowel functionele cookies als analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld onze servicenummershop of andere diensten te laten functioneren, en om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten.

Het gebruik van cookies is veilig. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet gedeeld met andere partijen. Cookies worden ook niet gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wanneer u een bestelling plaatst wordt als onderdeel van de bestelling uw IP adres opgeslagen. Dit ter voorkoming van misbruik of fraude.

U bent eigenaar van een servicenummer

Wanneer u een servicenummer in onze nummershop bestelt, dan vragen wij om een aantal gegevens over uw organisatie en over de contactpersoon binnen uw organisatie.

Deze gegevens worden bij de aanvraag via een beveiligde https verbinding tussen de browser en onze server verzonden en worden door ons uitsluitend gebruikt om de aanvraag en het aansluiten van uw servicenummer te realiseren.

Het kan zijn dat in het process van de aanvraag aanvullende informatie gevraagd wordt. Het gaat hierbij dan om informatie die door de door de overheid aangestelde autoriteit in het land waar u een nummer aanvraagt, wordt gevraagd teneinde een servicenummer toe te kunnen kennen. Deze informatie verschilt van land tot land, van nummersoort tot nummersoort, en is afhankelijk van lokale wetgeving.

Nadat uw servicenummer is aangesloten worden gegevens bijgehouden over het gebruik van uw nummer. Hieronder vallen het nummer van de beller (indien niet afgeschermd), dag en tijdstip van het gesprek, de duur van het gesprek en het nummer waarop het gesprek is afgeleverd. Al deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van uw nummer correct te kunnen factureren.

Maakt u gebruik van ons digitaal antwoordapparaat of gebruikt u de dienst call-recording dan worden de berichten of gesprekken als audio files opgeslagen. Opnames van de dienst digitaal antwoordapparaat worden per e-mail naar de nummereigenaar gezonden. De call-recording opnames worden na de door de nummereigenaar ingestelde bewaarperiode vernietigd.

Als nummereigenaar kunt u al uje gegevens inzien binnen de online klantenomgeving Mijn Belfabriek. U kunt hier ook uw eigen gegevens aanpassen of corrigeren. Verder kunt u binnen Mijn Belfabriek uw gespreksgeschiedenis en eventuele opnames in standaard formaten downloaden.

U e-mailt ons

Wij maken gebruik van Transport Layer Security (TLS) om ons e-mailverkeer te encrypten en te beveiligen. Wanneer uw e-mail provider geen TLS ondersteunt kan het zijn dat u e-mail onbeveiligd wordt verzonden tot het moment dat het bij onze servers aankomt.

U belt een servicenummer

Bij elk telefoongesprek wordt het telefoonnummer van de beller meegegeven. Zo ziet de ontvanger in de display wie er belt. Wilt u als beller niet dat de ontvanger weet vanaf welk nummer u belt, neem dan contact op met uw provider om de dienst nummerherkenning uit te laten zetten.

Wanneer het door u gebelde nummer u de mogelijkheid biedt een ingesproken bericht achter te laten dan wordt dit bericht opgenomen en als geluidsbestand aan de nummereigenaar gestuurd. Het bestand wordt door ons niet langer bewaard.

Gebruikt het door u gebelde nummer call recording dan kan het zijn dat de inhoud van het gesprek als geluidsbestand wordt opgeslagen en bewaard. U wordt hier doorgaans aan het begin van het gesprek van op de hoogte gesteld. De eigenaar van het door u gebelde nummer kan u vertellen hoe lang deze gesprekken worden bewaart en waar ze voor gebruikt worden.

Delen van persoonlijke informatie

Wij delen geen persoonlijke informatie met derden tenzij bij klachten of vermoedens van fraude of andere misdrijven; dan delen wij informatie met de relevante organisaties zoals Politie of netwerkbeheerders.