De 085/088/0800/0900 telefoonnummer maatschappij van Nederland

Nederland:0800-235 3227
België:0800-77 899
Intl:🌍 +31(0)85 400 5588
belfabriek-hero-0900

Wat zijn 0900-nummers?

De geschiedenis van 0900-nummers

De  Autoriteit Consument en Markt ('ACM') heeft kengetal 0900 toegevoegd aan het nummer plan bestemd voor telecommunicatiediensten op 1 januari 1997. Daarmee werden 0900 nummers opgestart.

In de periode voor de introductie van deze eigen 0900-reeks werden betaalde telefoniediensten aangeboden via 06-nummers.

Vanwege de explosieve groei van mobiele telefonie werd besloten de 06-nummerreeks volledig voor mobiel bellen te reserveren. Voor betaalde servicenummers werd de 0900 reeks in het leven geroepen. Gratis bellen kon voortaan via 0800 nummers.

Tot 31 december 1999 waren er nog een beperkt aantal gratis en betaalde 06-nummers in de lucht. Die nummers zijn op 1 januari 2000 overgezet naar de 0800 en 0900 nummerreeksen. Op deze datum is ook Belfabriek opgericht als telefoonmaatschappij om bedrijven te voorzien van deze telefoonnummers en geavanceerde telefoniediensten.

Kenmerken van 0900 nummers

 • 0900-nummers zijn bedoeld voor organisaties die behoefte hebben aan een telefoonnummer waar kosten voor de beller aan zijn verbonden. Een voorbeeld is een technische helpdesk die support verleent. Deze kan een tarief instellen voor het bellen naar dit 0900 nummer per gesprek of per minuut wat de beller betaalt.

  De keuze om een 0900 nummer te gebruiken is vaak een van de volgende redenen:

  1. Om de kosten van informatie voorziening (deels) te compenseren voor de aanbieder
  2. Om een kleine drempel op te werpen die ‘onzin belletjes' voorkomt. Zo stimuleert men de consument om eerst online op de website naar informatie te zoeken
  3. Om extra inkomsten te genereren

 • 0900 nummers bestaan in drie nummer varianten:

  • 0900-nummers: bedoeld voor algemene telefonische dienstverlening en serieuze informatie(voorbeelden: hoofdnummer van een bedrijf, helpdesk, zakelijke adviezen, serieuze diensten)

  • 0906-nummers: bedoeld voor erotische dienstverlening

  • 0909-nummers: bedoeld voor amusement zoals prijsvragen

 • Los van bovenstaande prefix-varianten kan nog een onderscheid worden gemaakt. Er bestaan namelijk korte (4-cijfers na de prefix zoals 0900-4613) en lange (7-cijfers na de prefix zoals 0900-2387322) 0900 nummers. Aan het gebruik van korte 0900-nummers zijn door de ACM extra voorwaarden verbonden ten aanzien van het belvolume. Een kort 0900 nummer is vooral voor hoog volume nummers die gebruikt worden op radio en TV.

 • 0900-nummers worden per stuk uitgegeven. Deze nummers worden op bedrijfsnaam vastgelegd in het door de ACM beheerde nummerregister.

 • Deze nummers zijn niet vanuit andere landen aankiesbaar. Het is een nationaal informatienummer, alleen bereikbaar in Nederland.

 • 0900-nummers bieden de optie om te 'naambellen'.

  Kies voor een 0900 nummer waarin je bedrijfsnaam is verwerkt zoals 0900-BELFABRIEK. De cijfers op je telefoontoestellen staan voor letters. 2=ABC, 3=DEF,4=GHI,5=JKL,6=MNO,7=PQRS,8=TUV,9=WXYZ.

Wat kost bellen naar een 0900-nummer?

De 0900 nummerhouder bepaalt wat het bellen naar een 0900 nummer kost. Er kan worden gekozen uit een tarief per minuut of een tarief per gesprek wat de beller betaalt. De telecom operators hebben hier maxima aan verbonden. Bij een tarief per minuut voor de beller mag maximaal € 1,10 aan de beller worden berekend. Voor een tarief per gesprek geldt als maximum € 1,80 . Het tarief dient altijd aan de beller kenbaar te worden gemaakt.

Er geldt een maximum gespreksduur van 50 minuten om te voorkomen dat iemand vergeet de verbinding te verbreken en de rekening doorloopt.

Er kan op 0900-nummers ook het normale beltarief gelden zodat bellers de gebruikelijke belkosten betalen.

0900-nummers zijn dus niet perse duur: er kan ook een tarief gelden van 5 cent per minuut bijvoorbeeld of de gebruikelijke belkosten per gesprek of het lokale tarief per minuut en geen extra kosten betalen.

Het gekozen tarief wordt per minuut of per gesprek in rekening gebracht op de telefoonrekening van de beller.

Hoe registreer je 0900-nummers?

 • Een 0900-nummer wordt door ons op jouw bedrijfsnaam bij de ACM vastgelegd. Zo ben je verzekerd dat het informatienummer van jou is en blijft.

 • Je ontvangt een schriftelijk eigendomsbewijs van de ACM van je informatienummer, wij regelen dit verder voor jou.

 • Vrije 0900-nummers kunnen worden opgezocht en aangevraagd in onze nummershop. Wij verzorgen dan het verdere aansluit traject. Deze procedure duurt drie weken; twee weken voor de ACM en vijf werkdagen voor activatie.

 • Uiteraard houden we je op de hoogte van de status van je 0900 nummer.

Meer lezen?

Op https://wetten.overheid.nl/BWBR0010198/2009-07-01#Bijlage3v vind je het nummerplan waar de 0900-nummer reeks in is opgenomen.

Zelf een 0900-nummer aanvragen?

Dat kan. Zo werkt het:

 • Doorloop de drie bestelstappen op onze website

 • Wij registreren het 0900-nummer op jouw bedrijfsnaam bij de ACM

 • Je ontvangt een eigendomsbewijs van het nummer per post

 • Je ontvangt van ons een mail zodra het 0900-nummer live is!

Veelgestelde vragen:

0900-nummers bestaan sinds 1 januari 2000. Daarvoor waren deze betaalde informatienummers beschikbaar op de 06-reeks. Dit is met de groei van mobiele telefoon gescheiden en zo is de 0900-nummerreeks ontstaan.0900-nummers zijn virtuele telefoonnummers. Wij schakelen de gesprekken die binnenkomen op je nummer door naar je vaste telefoon of mobiele toestel.Wij activeren alleen een 0900 nummer voor bedrijven: wij richten ons als telefoonmaatschappij op de zakelijke markt.Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt en zijn gelijk aan elkaar. Afhankelijk van de geboden dienstverlening is het telefoonnummer een informatienummer (voor informatie te geven) of een servicenummer (voor service). Deze nummers kunnen gratis of betaald zijn.Tevreden Belfabriek Klanten: