De 085/088/0800/0900 telefoonnummer maatschappij van Nederland

Nederland:0800-235 3227
België:0800-77 899
Intl:🌍 +31(0)85 400 5588

CAK

Het CAK beheert en voert regelingen uit binnen de Nederlandse zorgsector.

Beschrijving

Het CAK, voluit het Centraal Administratie Kantoor, is een Nederlandse organisatie die verschillende regelingen en wetten uitvoert op het gebied van zorg en welzijn. Het CAK is verantwoordelijk voor de inning van eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast verstrekt het CAK subsidies en vergoedingen voor specifieke zorgkosten. De organisatie werkt nauw samen met gemeenten, zorgaanbieders en andere overheidsinstellingen om de dienstverlening efficiënt en klantgericht te maken.

Tevreden Belfabriek Klanten: