De 085/088/0800/0900 telefoonnummer maatschappij van Nederland

Nederland:0800-235 3227
België:0800-77 899
Intl:🌍 +31(0)85 400 5588

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert volksverzekeringen en zorgt voor uitkeringen in Nederland.

Contact klantenservice SVB bellen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van diverse sociale verzekeringen en regelingen. Dit omvat onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW), Kinderbijslag, en de nabestaandenuitkering Anw. De SVB zorgt ervoor dat deze uitkeringen tijdig en correct worden uitgekeerd aan rechthebbenden. Daarnaast biedt de SVB advies en ondersteuning bij vragen over sociale zekerheid en pensioen. Met een breed scala aan diensten speelt de SVB een cruciale rol in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel.

Telefoonnummer: 088 543 5430

Tevreden Belfabriek Klanten: