De 085/088/0800/0900 telefoonnummer maatschappij van Nederland

Nederland:0800-235 3227
België:0800-77 899
Intl:🌍 +31(0)85 400 5588

WMO Amsterdam

De Wmo Amsterdam biedt ondersteuning en zorg voor mensen die zelfstandig willen blijven wonen.

Contact klantenservice WMO bellen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een Nederlandse wet die gemeenten verplicht om zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dit kan variëren van huishoudelijke hulp en dagbesteding tot woningaanpassingen en begeleiding. Het doel van de Wmo is om de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen te bevorderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en zorgen voor maatwerkoplossingen die aansluiten bij de behoeften van de inwoners.

Tevreden Belfabriek Klanten: